ul. Wolności 540E, 41-806 Zabrze    |    gabinet czynny: pn - czw: 9.00 - 20.00, pt: 9.00-14.00    | facebook blog
32/ 376 91 60    517 607 095
Telefon
Zadzwoń do nas!
Lokalizacja
Pokaż trasę dojazdu

COVID-19

REGULAMIN PRZYJMOWANIA PACJENTÓW W DOBIE COVID-19

W związku z epidemią wirusa Sars-CoV-2 zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce - w trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także personelu gabinetu Mercedens zmieniamy sposób i zasady przyjmowania Pacjentów.

 

I. Regulamin rejestracji

 1. Gabinet Mercedens przyjmuje Pacjentów od 1 czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00.
 2. Rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerami telefonu: (32) 376 91 60 i 517 607 095.
 3. Podczas rejestracji telefonicznej personel Mercedens  przeprowadzi wstępną ankietę epidemiologiczną oraz zweryfikuje aktualny stan zdrowia Pacjenta. Informacje zostaną przekazane lekarzowi konsultującemu. Termin wizyty zostanie ustalony telefonicznie.
 4. W stanach bólowych prosimy każdorazowo o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Pacjenci bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej nie będą przyjmowani. 
 5. Pacjenci, u których występuje co najmniej jeden z wymienionych objawów infekcji układu oddechowego (gorączka, kaszel, duszności) lub, którzy w okresie ostatnich 14 dni:
 • przebywali za granicą, szczególnie w regionie, w którym stwierdzono ognisko koronawirusa,
 • mieli kontakt z osobą, u której wykryto SARS-CoV-2,
 • przebywający na kwarantannie i chorzy na choroby zakaźne,

- nie będą przyjmowani.

6. Każdy przyjmowany Pacjent przychodzi na wizytę z dowodem tożsamości.

 

II. Regulamin wizyty

 1. Po wejściu do gabinetu prosimy o dokładne zdezynfekowanie dłoni.
 2. Pacjent jest przyjmowany na wizytę, jeżeli temperatura ciała nie przekracza 36,9 °C (zostanie wykonany pomiar temperatury).
 3. Pacjenci podczas wizyty w gabinecie otrzymają w rejestracji:
 • regulamin przyjęć,
 • ankietę epidemiologiczną w kierunku zakażenia Covid-19,
 • zgodę na wykonanie zabiegu stomatologicznego.

Istnieje również możliwość przesłania ww. dokumentów na maila Pacjenta, który ma możliwość zapoznania się, wypełnienia ich oraz wydrukowania przed wizytą.

 1. Osoby towarzyszące są proszone o opuszczenie gabinetu. Wyjątek stanowią dzieci – wraz z dzieckiem może wejść jeden opiekun.
 2. Proszę nie dotykać żadnych powierzchni w całym gabinecie stomatologicznym.
 3. Prosimy o nieprzynoszenie dodatkowych rzeczy do gabinetu (odzież wierzchnia, parasol, zakupy, dodatkowe siatki).
 4. Pacjent cały czas przebywa w maseczce i ściąga ją dopiero na wyraźne polecenie lekarza.
 5. Procedura zabiegów wykonywana jest z dużą ostrożnością, ograniczając do minimum rozprzestrzenianie się bioaerozolu poprzez odpowiednią regulację ilości wody oraz ciśnienia powietrza.
 6. W trakcie wizyty może być konieczność wykonania zdjęcia RTG , proszę postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub personelu Mercedens.
 7. Po zakończonym zabiegu Pacjent ubiera maseczkę, wychodzi z gabinetu zabiegowego do recepcji (recepcja jest zaopatrzona w przegrodę z plexi), tam w bezpiecznej odległości może zadać pytania po wizycie.
 8. Prosimy o jak najkrótsze przebywanie w poczekalni.
 9. W sytuacji gdy konieczne jest wystawienie e-recepty, aby uniknąć oczekiwania Pacjenta w recepcji, kod e-recepty zostanie przesłany SMS-em .
 10. Kolejne wizyty będą planowane wstępnie i potwierdzane telefonicznie, najczęściej dzień przed ustaloną wizytą.
 11. Po wizycie, jeśli lekarz tak zaleci, skontaktuj się z gabinetem w wyznaczonym terminie w celu kontroli stanu Twojego zdrowia.
 12. O wszelkich dolegliwościach najpierw poinformuj nas  telefonicznie. Podejmiemy niezbędne działania, aby udzielić Ci pomocy.

 

III. Bezpieczeństwo  w gabinecie

1. Cały personel medyczny został zapoznany z aktualnymi procedurami postępowania w sytuacji podwyższonego ryzyka epidemiologicznego.

2. Po każdym Pacjencie gabinet podlega procesowi dokładnej dezynfekcji. Asystentka stomatologiczna w odpowiednim ochronnym stroju przeprowadza dokładną dezynfekcję całego gabinetu. Cały czas działają przepływowe lampy UVC oraz elektrostatyczne oczyszczacze powietrza. Dodatkowo po każdym Pacjencie powierzchnie są naświetlane tzw. otwartą lampą UVC.

3. Narzędzia po każdym Pacjencie są dekontaminowane w płynie, a następnie sterylizowane w pakietach sterylizacyjnych. Proces sterylizacji przebiega według standardowych procedur. Dezynfekcji podlegają również powierzchnie w częściach wspólnych.

 4. W miarę możliwości prosimy o niekorzystanie z toalety. Jeśli będzie konieczność skorzystania z toalety proszę o tym poinformować recepcję. Pomieszczenie zostanie dodatkowo zdezynfekowane.

6. Lekarz przed wyjściem po Pacjenta, w gabinecie zabiegowym dezynfekuje ręce i ubiera: czysty uniform lekarski, sterylny fartuch chirurgiczny, maskę FFp3  lub maskę ffp2 ,maskę warstwową chirurgiczną, okulary ochronne, przyłbicę, czepek. 

7. W trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów oraz Personelu do gabinetu  Mercedens zakupiono: lampę przepływową, lampę UVC, dwa oczyszczacze powietrza,  urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji sterylizacji rąk dla Pacjenta; materiały i środki ochronne: maski FFP3, Maski FFP, maski chirurgiczne 3-warstwowe, fartuchy ochronne flizelinowe, kombinezony ochronne, ochraniacze na buty, okulary ochronne, przyłbice ochronne na czepcu na głowę, rękawiczki ochronne (2 pary do każdego zabiegu).